W zbiorniku od dłuższego czasu rośnie rotala green

M.Galaxy

Pstrążenica/topornica ?

Zdjęcie poglądowe zbiornika 360 litrów