Niniejszym ogłaszamy, Pierwszy Polski Konkurs NANO za otwarty. 
Wspaniałe nagrody, wyjątkowe Jury, wyśmienita zabawa… czekamy na Wasze prace. 

NAGRODY: 

1 miejsce: 
Zbiornik OpthiWhite 36x22x26cm, Eheim Classic 2211, 
Aqua Soil Amazonia Powder (3l), Brighty K (250ml), 
GB Step 1 (250ml), Green Bacter, Green Gain, 
mini dyfuzor CO2 ADA, 
Komplet skał Seiryu Stone ADA do zbiornika mini. 

2 miejsce: 
Zbiornik OpthiWhite 36x22x26cm, Eheim Classic 2211, 
Aqua Soil Amazonia II Powder (3l), 
Brighty K (250ml), GB Step 1 (250ml), 
Green Bacter, Green Gain, 
Komplet skał Ohko Stone ADA do zbiornika mini. 

3 miejsce: 
Zbiornik OpthiWhite 36x22x26cm, Eheim Classic 2211, 
Aqua Soil Amazonia II Powder (3l), 
Brighty K (250ml), GB Step 1 (250ml), 
Green Bacter, Komplet skał Manten Stone do zbiornika mini. 

4 miejsce: 
Zbiornik OpthiWhite 36x22x26cm, Aqua Soil Malaya Powder (3l), 
Brighty K (250ml), GB Step 1 (250ml), 
Komplet skał Frodo Stone do zbiornika mini. 

5 miejsce: 
Zbiornik OpthiWhite 36x22x26cm, Aqua Soil Africana Powder (3l), 
Brighty K (250ml), Komplet skał Frodo Stone do zbiornika mini. 

Dla wszystkich uczestników: 
Pamiątkowy dyplom upamiętniający zajęte miejsce w Pierwszym Polskim Konkursie NANO. 

Fundatorzy nagród: 

ADA Polska 
NA Akademia 
roslinyakwariowe.pl 
rybarium.pl 

Patroni medialni: 

roslinyakwariowe.pl 
Łódzkie Forum Akwarystyczne 

JURY: 
Paweł Szewczak – Polska 
Shinij Fujijeda- Japonia 
Justin Low – Hong Kong 
Adip Sajjan Raj – Indie 

REGULAMIN: 

1. Tematem konkursu jest aranżacja w stylu Nature wykonana w Nano zbiorniku czyli w akwarium nie mniejszym niż 8l /np. cube 20x20cm/ i nie większym niż 38l. 
2. Organizatorem konkursu jest: NA Akademia sc Paweł Iglewski, Marcin Pęczek z siedzibą w Łodzi 94-024, ul. C.K. Norwida 3/5/30. 
3. Termin nadsyłania prac od 15.11.2008r. – 15.02.2009r. – godzina 24.00 
4. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zdjęcie aranżacji (jedno zgłoszenie), zdjęć nie wolno poddawać żadnej obróbce, po za ostrzeniem i wykadrowaniem. Maksymalna wielkość wysłanego zdjęcia to 2MB. 
5. Aplikacja odbywać się będzie za pomocą formularza zgłoszeniowego od 20.11.2008. Pamiętajmy o dokładnym wypełnieniu formularza, ważne by w nazwie wysyłanego pliku zamieścić 2 informacje: imię i nazwisko oraz tytuł pracy (w języku angielskim). Przykładowy opis zdięcia: JanKowalski-DarkMountain.jpg. 
6. Do poprawnego wysłania niezbędne jest w formularzu zaznaczenie pola „zgadzam się” przy tym oświadczeniu. ?Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych zdjęć i wyrażam zgodę na wykorzystanie ich przez organizatorów, i ADA Polska w celach promocyjnych konkursu bieżącego i w latach następnych w sposób nieodpłatny.” 
NA Akademia i ADA Polska nie będą używać prac konkursowych w celach komercyjnych, chyba, że uzyskają odrębną zgodę autorów fotografii. 
7. Po zebraniu wszystkich aplikacji zostaną one ponumerowane, pozbawione imion i nazwisk. W takiej formie zostaną przekazane Jury do oceny. 
8. Termin rozstrzygnięcia konkursu i podania wyników głosowania – 7.03.2009r. 

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO będzie dostępny od 20.11.2008 

szczegółowe informacje na stronie NAAcademy: