Nowe foto leśnej skarpy.Pojawiło się nowe zielsko -pełzacz bagienny i rotala zielona.Powoli również przebija się vivipara.